1155-kamp-alani-tile

KAMP ÇEŞİTLERİ

Hafta Sonu Kampları: Genellikle iki gündüz, bir geceyi kapsayacak şekilde yapılır. Amaç, kısa zaman diliminde, teorik bilgileri pratiğe dönüştürücü uygulamalara yer vererek izcileri kampçılığa hazırlamak, kampçılığı sevdirmektir.

Yöresel Kamp: İl izci kurulunca organize edilen ve ildeki tescilli ünitelerin katıldığı genellikle 10 gün süreli tesis ve çadırda barınarak yapılan kamp türüdür.

Bölgesel Kamp: Birden fazla ilin izcilerinin katıldığı, tanışma, kaynama amaçlı kamp türüdür. Genellikle Bakanlık organize edilmekle birlikte İl izci kurullarınca da organize edilebilir. Genellikle 10 gün sürelidir.

Ulusal Kamp: Bakanlıkça organize edilir. Yıl içindeki faaliyetleri göz dolduran illere tanınan kontenjanlar kullanılır. Bakanlığa bağlı deniz, göl, dağ tesislerinde yapılır. Genellikle 10 gün sürelidir.

Hizmet Kampları: Bir tesisin, okulun vb. yerlerin onarımı amaçlanarak yapılır. Bakanlıkça organize edilir. İller boy badana, ağaç dikine, elektrik, sıhhi tesisat konularında yetenekli ergin izcilerle katılırlar. Süresi ihtiyaca göre ayarlanır.

Temalı Kamplar: Ön planda seçilen tema hakim olmasına rağmen izcilik kuralları esastır. Örneğin Eurafolk kampın olduğu gibi; bu kamplara iştirak eden her ülke kendi folklorünü tanıtmaya yönelik hazırlıklarla gelir. Ciddi bir kültür al veriş ortamı doğuran festival yaşanır.

Uluslar Arası Kamplar: Dünya Bürosunca veya Bölgesel Bürolarca organize ettiği kamplara diğer ülkelerden i4 daveti mümkündür.Bu kamplar “Jamboriette” adı ile açılır. Dünya bürosunca açılan kampların genel adı “JAMBORİE” dir. Çok geniş nüfusu barındıran bu kamplar genellikle 20.000′ in üzerinde izcinin katılımı ile açılır. Dört yılda bir tekrarlanır.