KAMP İÇİNDE YAPILACAK İŞLER 

 • ·Programı sıkıcılıktan kurtararak, canlı çalışma ortamı yaratınız.
 • ·Gezileri iyi düzenleyiniz. Masraftan kaçınınız, gezi yerlerini alternatifleri ile belirterek oylamaya sunun çoğunluğa siz de uyunuz.
 • ·Kampınıza protokolü ve velileri davet ediniz, gerekli bilgileri veriniz.
 • ·Oba veya çadır teftişlerinde adil ve dikkatli olunuz. Amaç, yıkıcı olmak değil, eğitimdir. Ödül ve cezayı dengeleyiniz.
 • ·Kampçılara yakın olunuz, onları anlamaya çalışınız.
 • ·Nöbetçi lideri yalnız bırakmayınız, gürültüden kaçınız.
 • ·Beslenmenin sağlıklı olmasına özen gösteriniz.
 • ·Her konuda tutumlu olunuz, israfı önleyiniz.
 • ·Kamp albümü, faaliyet dosyası, bülten, hatıra anma vb. hazırlayınız.
 • ·Lideri iş başında eğitmek için kampın yarattığı fırsatları kaçırmayınız.
 • ·Doktorun eğitim ve yüzme saatlerinde sizinle olmasını sağlayınız.
 •  ·Serbest, grup ve genel kamp ateşleri programlarını dikkatli hazırlayınız.
 • ·Basım kampta rahatlatınız.
 • ·Toplantılarda alınan kararları uygulayınız, gelişmeleri izleyiniz, önerileri dikkate alınız, eleştiriden kaçınmayınız.
 • ·Kamp süresince yapılan değerlendirmeler ışığında ödülleri dağıtınız.
 • ·Tüm kadronun kamptan mutlu ayrılmasını sağlayınız, ayrılma anında hazır bulununuz ve herkesi uğurlayınız.